Friday, October 30, 2009

KRISTALLNACHT
Stockholm participation in the international tribute on:

KRISTALLNACHT
– the launching of the Nazi persecution and execution of Jews, Roma, Homosexuals, Dissidents, Intellectuals, War Prisoners, etc.


Burning synagogue, 1938


18.00 – 19.00 Monday, November 9, 2009
at PositHIVa Gruppen Tjurbergsgatan 29 (T-ban Skanskull)

  • “PositHIVa co-operation with St. Petersburg, etc.”
  • “Civil Rights Defenders: at the LGBT conference in Belarus (Eastern Europe’s last dictatorship).” 
  • “On the Rainbow Barricades in Eastern Europe.” 
  • Exhibition: “Nazi & neo Nazi Persecution of LGBT.”
Minsk 2009

……………………………………………………………

Stockholm deltar i den internationella markeringen av:
KRISTALLNATTEN
– början av Nazi förföljelse av Judar, Roma, LGBT, Dissidenter, Krigsfångar, etc.

18.00 – 19:00 Måndagen, 9 november, 2009
Hos PositHIVagruppen Tjurbergsgatan 29 (T-ban Skanstull)

  • ”PositHIVa verksamhet, samarbete med St. Petersburg.”
  • ”Civil Rights Defenders: HBT Konferens i Belarus” 
  • ”På Regnbågs Barrikaderna i Öst Europa” 
  • Utställning: “Nazi & neo Persecution of LGBT’s.”
Historic Tupilak music at the ‘Wall of Death’ in Auschwitz

……………………………………………………………
Organized by: Tupilak (Nordic rainbow cultural workers), Nordic Rainbow Council, Nordic Rainbow Humanists, ILGCN (International Lesbian & Gay Cultural Network) Information Secretariat – Stockholm ( in co-operation with UNITED – Amsterdam.)